Amacımız müşterilerimize güvenle tüketebilecekleri, sevgi kadar doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünleri, eğitimli ve dinamik çalışma kadrosu ile sunmak, firmamızın gelişimini ve rekabet gücünü sürekli kılmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için;

 • Yasal ve teknik mevzuat şartlarına uygunluğu sağlar, müşterilerimizin sağlığına yönelik her türlü tehlikeye karşı gerekli kontrol önlemlerini uygularız.
  • Ürünlerimizin kalitesini ve güvenliği, faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli iyileştiririz.
 • Hammadde ve girdilerimizin temininde mamullerimizin müşteriler teslimine kadar ki tüm aşamalarda müşteri sağlığını ön planda tutar, hijyen ve sanitasyon kurallarından taviz vermeyiz.
  • Çalışanlarımızın eğitimi ve motivasyonuna önem verir, tüm çalışanlarımızın kalite, gıda güvenliği konusunda gerekli bilince sahip olmasını sağlarız.
  • Tedarikçilerimizi kalite ve güvenliği oluşturmadaki en önemli ortağımız olarak görürüz.
  • Personelimizin sağlık ve güvenliği ile sosyal hakların korunmasına önem veririz.
  • Çevre Sağlığı ve güvenliği sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve geri dönüşümü sağlamayı önemli bir sorumluluğumuz olarak görürüz.